Naša grupa

Kvalitet i usklađenost u PHOENIX grupi BIH

Kvalitet

Ponosni smo na našu posvećenost u pružanju kvalitetnih usluga  kupcima, partnerima i  zaposlenima.

Naš sistem pokriva sva područja koja imaju direktan ili potencijalni utjecaj na kvalitet proizvoda i sigurnost pacijenta. Zasnovan je na nacionalnim i relevantnim pravnim zahtjevima EU, smjernicama o dobroj praksi distribucije i odredbama Svjetske  zdravstvene  organizacije.

Djelujemo sigurno poštujući norme o upravljanju okolišem, zdravljem i sigurnošću, kako bismo proaktivno identifikovali, analizirali i ublažili rizike, te smanjili utjecaje.

Usklađenost

Izraz „usklađenost” odnosi se na pravila i smjernice kojima je cilj osigurati da kompanija i zaposleni poštuju postojeće uslove i zakone. Glavni fokus usklađenosti je na omogućavanju i stvaranju poštene konkurencije, kao i na prevenciji korupcije. Usklađenost je ključni element naše korporativne kulture i proizlazi iz naših osnovnih korporativnih vrijednosti. Odgovorne i usklađene radnje ključne su za uspjeh naše kompanije. Pored društvene odgovornosti koju nosimo kao davalac  zdravstvene zaštite, saradnja uz uzajamno  poštovanje je takođe presudna za stvaranje povjerenja između nas  i  naših kupaca, poslovnih partnera i svih ostalih saradnika

Vaš kontaktKvalitetalmir.tatlic(at)phoenix.ba
Vaš kontaktUsklađenost (compliance)jovana.tesnjak(at)phoenix.ba
Vaš kontaktBezbednost podataka (GDPR)jasna.demirovic(at)phoenix.ba