Posvećeni održivom poslovanju

principi održivosti

Kao jedna od vodećih evropskih kompanija na polju zdravstvene zaštite, PHOENIX grupa ima odgovornost za ljude i životnu sredinu. Kao dio PHOENIX grupe, koristimo dugoročni pristup i ponašamo se odgovorno.