Posvećeni partnerima iz farmaceutske industrije

Medicinski poslovi

U okivu podrške u medicinskim poslovima u prilici smo da vam ponudimo:

Stručne usluge od strane profesionalaca iz akademske zajednice i farmaceutske industrije u naučnim i medicinskim poslovima u različitim terapijskim oblastima.

Saradnju sa ljekarima i naučnicima sa iskustvom u različitim terapijskim oblastima

Podršku u strateškom razvoju medicinskih planova

Upravljanje projektom nepromocijske taktike, uključujući, ali ne ograničavajući se na:

Sastanke medicinskog obrazovanja

Medicinski savjetodavne odbore

KOL menadžment

Kreiranje nepromotivnog materijala

Podršku u organizaciji naučnih skupova

Sistem internog odobrenja sa promotivni i nepromocijski materijal ili kreiranje istog po principu “od ideje do realizacije”

Obuku i mentorstvo za odgovarajuće zaposlene u PHOENIX grupi

Vaš kontakt info(at)phoenix.ba