Sjeverna Makedonija

Kompanija PHOENIX je u Severnoj Makedoniji prisutna od 2009. godine. Kroz naše kompanije PHOENIX Pharma i Evropa Lek Pharma (EL Pharma) nudimo širok spektar dodatnih usluga za naše partnere, a kroz  BETTY partnerski program najviši standard farmaceutske usluge. I ne samo to. Naša obaveza je da, kao tržišni lider, kreiramo trendove i kroz inovativan pristup razvijamo farmaceutska tržišta na kojima poslujemo i pravovremeno i efikasno odgovaramo na sve veća očekivanja pacijenata i potrošača.